top of page
Ronde bibliotheek

Onderzoek

Schermafbeelding 2021-07-08 om 14.48.16.png

Governance Noord en de Rijksuniversiteit Groningen doen samen onderzoek naar Toezicht in transitie. In het voorjaar van 2020 is gesproken met prof.dr. Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen over onderzoek naar het thema ‘Toezicht in transitie’. 3 studentes verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen zijn daarna begonnen met het uitvoering van het onderzoek. Ze hebben zich laten leiden door het raamwerk van de ‘triple bottom line’. Dit houdt in dat zij de maatschappelijke transities indelen in drie categorieën: de sociale, ecologische en economische transities. Deze drie categorieën zijn herkenbaar in de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die ook door Nederland zijn onderschreven. 

Het onderzoek was getiteld: 'Toezicht in Transitie'. In het najaar van 2020 zijn, met ondersteuning van Governance Noord, meer dan 30 leden van raden van toezicht in de sectoren zorg, welzijn, cultuur en onderwijs in Noord Nederland geïnterviewd, waarbij hen - aan de hand van de SDG's - is gevraagd naar de wijze waarop zij de veranderende wereld inbrengen in hun rol als toezichthouder, adviseur en werkgever van de raden van bestuur van de diverse organisaties.

Op woensdag 7 juli 2021 zijn tijdens een themabijeenkomst van Governance Noord de uitkomsten van het onderzoek toegelicht aan circa 20 toezichthouders. De focus lag hierbij op de wijze waarop zij de veranderende wereld en de SDG’s een plek geven in hun toezichthoudende rol. Dick de Waard interviewde eerst de studentes over de resultaten op het vlak van sociale, ecologische en economische transities, waarna de toezichthouders in subgroepen in gesprek gingen over de dagelijkse praktijk in de organisaties waar zij toezichthouder zijn. Dit alles leidde tot een boeiende discussie, uitwisseling van succesfactoren, mooie inzichten en voornemens om de SDG’s een prominentere plek te geven in de toezichthoudende rol. De weerslag van de uitkomsten van het onderzoek is in essayvorm beschikbaar via deze link.

Governance Noord en de Rijksuniversiteit Groningen hebben het voornemen om in de toekomst vaker samen onderzoek te doen naar ‘Toezicht in transitie’. Heeft uw ideeën over mogelijke onderwerpen van onderzoek, laat het ons dan weten!

bottom of page