top of page
het-zuiderlicht-emmaplein-5.jpg

              Ons Verhaal

Home: Welcome

Ontstaan

Ten eerste namen we waar dat het toezicht in transitie is, en dat de maatschappij in transitie is. Dat doet een appèl op de kwaliteit van toezichthouders. Ten tweede namen we waar dat er in Noord Nederland geen platform was, waar toezichthouders vanuit diverse sectoren met elkaar over vraagstukken en dilemma's in een laagdrempelige setting van gedachten kunnen wisselen. Georgy en Robert zijn daarom toezichthouders uit hun eigen netwerk gaan uitnodigen, die open staan voor vernieuwing en reflectie en ervaringen willen delen met anderen en willen horen van anderen.

IMG_0008_edited.jpg

Geschiedenis

Sinds 2016 zijn er jaarlijks 4-6 bijeenkomsten georganiseerd met veelal hetzelfde format:

  • 8-12 toezichthouders per keer

  • Start einde middag met een eenvoudige maaltijd van Dennis Cooking Place

  • Tijdens de maaltijd aan de lange tafel introductie van de deelnemers en uitwisseling van achtergronden

  • Een belofte naar elkaar dat wat tijdens de bijeenkomst wordt besproken niet met anderen gedeeld zal worden

  • En op een interactieve moderne manier aan de slag met vraagstukken en dilemma's in toezicht 


Resultaat was telkens dat er veel kruisbestuiving ontstond tussen Noordelijke toezichthouders en men geïnspireerd naar huis ging (vaak met voornemens om de oogst van de avond in de eigen toezichtsraad in praktijk te brengen). In coronatijd zijn er voor het eerst digitale bijeenkomsten georganiseerd met eveneens positieve ervaringen.

lange tafel 3_edited.jpg

Nu

Inmiddels zijn we ruim 20 bijeenkomsten verder en hebben meer dan 150 Noordelijke toezichthouders bijeenkomsten van Governance Noord bezocht. Het format van de 1e bijeenkomst is hetzelfde gebleven en daar zijn vervolgens themabijeenkomsten aan toegevoegd waarin dieper op een thema wordt ingegaan. Voorbeelden van thema’s uit het verleden zijn:


  • Dilemma’s aan de top, met casuïstiek en rollenspel 

  • Visie op toezicht en de waarde hiervan voor goed samenspel 

  • Control vs. vertrouwen, op grond van het boek van Georgy’s Zuiderlicht collega Kees Tillema (Van cijfers naar waarden)

  • Werkgeversrol, gericht op de specifieke rol van de toezichthouder richting de Raad van Bestuur

  • Naar een nieuw maatschappelijk fundament, gebaseerd op een longread van Georgy Evers over de maatschappij in transitie (geschreven in coronatijd)


Alleen diegenen die een 1e bijeenkomst hadden meegemaakt werden uitgenodigd voor een themabijeenkomst. Oud-deelnemers konden zich inschrijven voor de themabijeenkomsten en groepen vulden zich snel. 


We hebben er bewust voor gekozen om geen kosten in rekening te brengen. De bijeenkomsten hebben voor ons ook meerwaarde en brengen ons veel inspiratie en plezier. Wel is voorwaarde dat wie zich opgeeft niet ‘last minute’ afzegt (behoudens overmacht). 

sessie 8 sept.jpg

Toekomst

Governance Noord zal een niet geformaliseerd platform blijven waar toezichthouders op persoonlijke titel worden uitgenodigd voor bijeenkomsten die gericht zijn op kruisbestuiving en met het doel om toezicht te verbeteren. Ook zullen we onderzoek blijven doen om daarmee onze bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van toezicht en de ontwikkeling van de maatschappij in Noord Nederland.

Nu 1_edited.jpg
bottom of page